Logo
Hakkımızda

ULEMA
Rat der europäisch-sunnitischen
Islamgelehrten

Derneğimiz, Kerpen'de (Almanya) bulunan merkezi ile Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâ'at (Sünni İslam düşünce okulu) çerçevesinde İslam kültürünün bakımını üstlenmektedir.

Mâtürîdî ve Eşʿarî inanç ekolünün, dört Sünni mezhepten birine mensup olanları veya öğretimimize uygun Tasavvuf yolunu izleyen herkese memnuniyetle yardımcı oluyoruz.

Amacımız sadece İslam kültürünü korumak değil, aynı zamanda toplumda kabulünü de teşvik etmektir. Farklı aktörlerle iletişim, işbirliği ve deneyim paylaşımı yoluyla daha iyi bir anlayış ve çok kültürlü bir diyalog için çaba sarf ediyoruz.

Görevlerimiz

  • 1 Derneğimizin amacına hizmet eden eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi.
  • 2 Üyelerimizin bilimsel eğitimlerinin ve gelişimlerinin teşvik edilmesi.
  • 3 İslam sanat ve kültürünün etkinlikler ve burslar aracılığıyla desteklenmesi.
  • 4 Bilimsel çalışmaların yayımlanması.
  • 5 Yanlış anlamaların ve önyargıların azaltılması ve çok kültürlü diyaloğun bilgilendirme ve bilgi aktarımıyla teşvik edilmesi.
  • 6 Üyelerimizin dini, kültürel ve sosyal konularının farkına varabilmesi.
  • 7 Derneğimizin amacı için yurt içi ve dışında geziler ile seminerlerin düzenlenmesi.

Bu görevleri yerine getirmek için yurt içi ve dışı, kaynaklarımızı kullanıyoruz.

Sizi topluluğumuza katılmaya ve İslam kültürünün ve çok kültürlü anlayışın teşvikine katkıda bulunmaya memnuniyetle davet ederiz.

Ulemabooks

Klasik Arapça kitaplar için bir kaynak olarak,

ULEMABOOKS sadece İslam öğrencilerine literatür sunmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok kıymetli eserin mirasını koruyarak zengin bir kültürel birikimi kullanıcılara sunuyor.